Anne Frank -näyttely

Koulussamme oli tammikuussa Rauhankasvatusinstituutin Anne Frank – historiaa nykypäivälle -näyttely. Näyttelyn opastajina toimivat vapaaehtoiset lukion uskonnon 2. kurssin opiskelijat, ja he saivat tehtävään kaksi päivää kestäneen vertaisopaskoulutuksen. Näyttelyopastuksen sai varata minkä oppiaineen tunnille tahansa sekä yläkoululaisille että lukiolaisille. Mahdollisuutta hyödynnettiin hyvin ja jokainen koulutuksen saanut pääsi toimimaan oppaana. Jatkotyöskentely tapahtui oppiaineissa opettajan johdolla, ja aihetta käsiteltiin monella eri tavalla. Esimerkiksi kuvataiteessa näyttelyn herättämiä ajatuksia purettiin kuvataiteen keinoin.  Töistä järjestettiin käytävälle näyttely Vainojen uhrien muistopäiväksi, joka on samalla  Auschwitzin vapauttamisen vuosipäivä.