Arviointiryhmän aiheina arvokeskustelut ja päättöarvioinnin kriteerit

Arviointiryhmä on käsitellyt lukuvuoden aikana seuraavia asioita: perusopetuksen päättöarvioinnin uusia kriteerejä, koulun arvomaailmaa, lukion uuden opetussuunnitelman arviointia sekä yläkoulun formatiivista, opintojen aikaista oppilasta tukevaa ja ohjaavaa palautetta ja tapoja sen toteuttamiseen. Näistä aiheista päättöarvioinnin kriteerit ja arvokeskustelu olivat kaksi suurinta aihekokonaisuutta, joita ryhmässä vuoden aikana on työstetty.

Päättöarvioinnin kriteerityö alkoi aineryhmissä, joissa perehdyttiin oman oppiaineen alustavaan kriteeristöön ja kommentoitiin sitä. Sen jälkeen yläkoulun rehtori ja vararehtori laativat aineryhmien kommenttien pohjalta lausuntoesityksen, joka yhdessä arviointiryhmän kanssa muokattiin valmiiksi lausunnoksi valtakunnalliselle työryhmälle.
Arviointiryhmässä tehtiin myös valmistelutyötä koko koulua koskettavaan arvokeskusteluun, joka on osa kolmen vuoden välein toteutettavaa opetussuunnitelman arviointityötä. Jälleen aineryhmissä tehtiin valmistavaa työtä pohtimalla opetussuunnitelmiin kirjattuja arvoja.

Arviointiryhmä perehtyi aineryhmien arvokeskusteluista laatimiin koosteisiin, joiden pohjalta päädyimme suunnittelemaan arvokeskustelupäivän, jota vietimme 27.1. 2021. Ensin oppilaat pohtivat asiaa ohjatusti luokan- ja ryhmänohjaustuokioissa, ja iltapäivällä opettajat kokoontuivat pienissä ryhmissä saman teeman äärelle pohtimaan, mitä oppilaan oikeus hyvään opetukseen tarkoittaa ja kuinka siihen yhdessä pääsemme. On hyvä muistaa, että useat asiat opetukseen ja oppimiseen liittyen ovat koulussamme hyvin. Muutamia asioita joita niin opettajilta kuin oppilaita nousi keskusteluissa esille olivat työrauha, tasa-arvo, oppimisen tuki ja hyvä ilmapiiri. Korona on aiheuttanut paljon yhteisten tilaisuuksien perumisia ja muuttumisia striimattuun muotoon. Tämä näkyy lisääntyneenä tarpeena tehdä jotain yhdessä. Toivottavasti näitä tilaisuuksia on mahdollista järjestää ensi lukuvuonna.

Kiitos aineryhmille tehdystä hyvästä pohjustustyöstä, jonka ansiosta arviointiryhmän on ollut helppo toimia. Iso kiitos myös koko arviointiryhmälle, joka on jaksanut keskittyä kaiken koronasta aiheutuneen ylimääräisen työn ja paineen lisäksi käsittelemiimme asioihin!

Arviointiryhmän aiheina arvokeskustelut ja päättöarvioinnin kriteerit