eNorssi – harjoittelukoulujen yhteistyöverkosto

Jyväskylän normaalikoulu osallistuu aktiivisesti valtakunnalliseen harjoittelukoulujen yhteistyöverkostoon eNorssiin. Yhdessä edistetään tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoimintaa monin tavoin. Olli-Pekka Salo, yksi koulumme tutkoke-koordinaattoreista, kuuluu eNorssin johtoryhmään. Olli-Pekka toimii myös avustavana toimittajana verkoston Sirius-verkkojulkaisussa, jossa koulumme sai tänäkin lukuvuonna mukavasti näkyvyyttä muun muassa jutuilla Toot Hill -yhteistyöstä ja lukion kieltenopettajien täydennyskoulutuksesta.

Verkostossa toimii monia työryhmiä, joissa jokaisessa on mukana Jyväskylän normaalikoulun opettajia. Työryhmät kehittävät yhdessä toimintatapoja ja tuottavat materiaalia ja julkaisuja kaikkien yksiköiden ja myös suuren yleisön tarpeisiin. Tänä lukuvuonna ilmestyi esimerkiksi opetussuunnitelmatyön jatkeena Kielitietoisen opettajan opas, jota oli työstämässä koulumme äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Päivi Soininen.

Verkoston keskeinen toimintamuoto ovat vuosittain järjestettävät syys- ja kevätseminaarit. Syysseminaari järjestettiin tällä kertaa Joensuussa, ja siihen osallistui kymmenkunta koulumme opettajaa. Tämän kevään Oulussa pidettäväksi suunniteltu seminaari tutkoke-symposiumeineen jouduttiin kuitenkin valitettavasti perumaan koronaepidemian takia. 

Joensuun eNorssi-seminaarissa elokuussa TVT-ryhmä päätti uuden sähköisen julkaisun kirjoittamisesta. Julkaisu “Oppimis- ja toimintaympäristöjen kehittäminen harjoittelukouluissa II – oppimisympäristöt, tilat ja tekniikka pedagogiikan kehittämisen tukena” on jatkoa eNorssin julkaisujen sarjassa. Harjoittelukoulut ovat myös päivittäneet tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategioitaan kaudelle 2019–2022. Julkaisu ja Norssien TVT-strategiat ovat luettavissa eNorssin sivuilta.

eNorssi järjestää aktiivisesti myös ohjaajakoulutusta harjoittelukoulujen ohjaaville opettajille eri opettajankoulutuspaikkakunnilla ympäri Suomen. Tänä lukuvuonna Jyväskylässä toteutui neljä erilaista ohjaajakoulutuskurssia, joista osa toteutettiin yhdessä muiden yliopistojen kanssa. Koulutukset esitellään tarkemmin luvussa 8 (Ohjattu opetusharjoittelu).