FYV2.1 – Elektroniikan käyttö arjessa

Elektroniikan käyttö arjessa -kurssilla tutustuimme mittaamalla esimerkiksi aktiivisiin ja
passiivisiin vastuksiin, kondensaattoreihin ja ledeihin. Tutkimme myös kaiuttimen toi-
mintaperiaatetta ja tutustuimme kitaran mikrofonin tuottamaan signaaliin jänniteanturil- la ja
mittausohjelmistolla.

Pääsimme tutustumaan anturiteknologian käyttöön hyvinvoinnin edistämisessä asian-
tuntijavierailijan myötä. Perttu Westersund Firstbeatistä kävi esittelemässä heidän antu- reitaan
ja kertoi, millaisiin mittauksiin heidän hyvinvointianalyysinsä perustuu.

Kävimme myös vierailulla KIHUssa tutustumassa siihen, kuinka elektroniikkaa ja tie- totekniikkaa
hyödynnetään kuntotestauksessa, urheilututkimuksessa ja valmennuksessa. Vierailu oli hyvin
toiminnallinen, ja oppilaat pääsivät itse kokeilemaan erilaisia simulaat- toreita ja antureita.

Teksti ja kuvat: Toni Pikkarainen