Hallå!-hanke etenee

Kesällä 2018 Svenska kulturfonden myönsi Hallå!-hankerahoista 120 000 € Normaalikoulun ja Vasa övningsskolan kolmivuotiselle hankkeelle Tandemopiskelua opetusharjoittelussa – Tandemlärande i undervisningpraktiken. Hankkeen tavoitteena on ennen kaikkea vahvistaa koulujen pitkään jatkunutta yhteistyötä kehittämällä tandemopiskelua ja laajentamalla sitä myös yläkouluun. Tänä lukuvuonna kotikansainvälisyyttä edistettiin neljällä lukioruotsin kurssilla sekä yhden yhdeksännen luokan kanssa. Joukko lukion toisen vuosikurssin opiskelijoita osallistui myös käytännön vaihtojaksoon. Marraskuussa vaasalaiset olivat meidän vierainamme, ja tammikuussa norssilaisryhmä kävi vastavierailulla Vaasassa.

Luomme Kulturfondenin rahoituksen avulla käytänteitä, jotka tarjoavat aineenopettajaksi opiskeleville mahdollisuuksia vahvistaa toisen kotimaisen kielen taitoaan osana opintojaan. Tämä tapahtuu esimerkiksi kehittämällä toimintatapoja, jotka antavat aineenopettajaharjoittelijoille mahdollisuuden muodostaa pedagogisia kielitutorpareja (PLT = Pedagogical Language Tutor). Hankkeen myötä olemme saaneet valinnaisen tandemopiskelun mahdollistavan kurssin sekä Jyväskylän yliopiston ruotsin oppiaineen että Åbo Akademin suomen oppiaineen opetusohjelmiin.

Luokkatandemista voi lukea lisää osoitteessa www.abo.fi/tandem