Koululounas – kotoisaa kotiruokaa ja kestävään kehitykseen kannustavaa kasvisruokaa

Normaalikoulun alakoulun, yläkoulun ja lukion kouluruuasta vastaava Semma Oy on Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan sekä Fazer Food Services Oy:n yhteisyritys. Oppilashuoltoon kuuluvan ruokahuollon kehittämistä varten on koko koulun yhteinen ruokalatoimikunta. Se on yhteydenpitoelin koulun tiloissa toimivien ruokaloiden käyttäjien ja ruokalanpitäjän Semma Oy:n välillä. Ruokalatoimikunta seuraa ruokailun toimivuutta, ruoan laatua ja riittävyyttä, kerää palautetta ja hyväksyy lukukausittaiset kotiruoka- ja kasvisruokalistat. Kouluruokailusta pyritään tekemään oppilaille ja opiskelijoille miellyttävä ja jaksamista tukeva taukohetki opintojen lomassa. Ruokalistalle on valittu pääasiassa koti- ja kasvisruokia perusraaka-aineista, jotka varmasti maistuisivat kaikille oppilaille ja opiskelijoille.

Ruokalatoimikuntaan ovat kuuluneet oppilaiden edustajina alakoulusta Alma Lyly 5c (Eino Moilanen 5b), yläkoulusta Noomi Toukola 9e (Sebastian Ahonen 9d), lukiosta Siiri Kannela 19A ( Iiris Harjula 20A), opettajien edustajina alakoulusta Sari Pulli (Ilpo Ollikainen), yläkoulusta Sari Sorajoki (Rami-Jussi Ruodemäki) ja lukiosta Päivi Soininen (Tiina Huohvanainen), vanhempien edustajana johtokunnan jäsen Minna Ranta (varajäsen Hanna Jämsä) sekä terveydenhoitajat Heli Liimatainen ja Johanna Saarivaara ja molempien ruokaloiden Amandan ja Muonatuvan henkilökunta. Kokouksiin on osallistunut myös Semma Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Sallinen. Puheenjohtajana on toiminut lukion rehtori Kirsti Koski (joulukuu 2020) ja johtava rehtori Antero Hietamäki (toukokuu 2021) sekä sihteerinä johtavan rehtorin assistentti Sanna Ratilainen.

Alakoulun ruokalan Amandan ja yläkoulu-lukion ruokalan Muonatuvan ruokapalveluun on lukuvuoden aikana oltu tyytyväisiä, erityisesti kotiruoka/kasvisruokavaihtoehto on ollut mieleistä. Alakoulun oppilaiden toiveena on, että voisi itse koota salaattinsa.Yläkoulun oppilaat ja lukion opiskelijat toivoivat leipiin vaihtoehtoja ja monipuolisempia salaatteja. Kaikille ruokailijoille tarjotaan yhtenä koulupäivänä viikossa kasvisruokaa lisukkeineen. Lukiolaisille tarjottava aamupuuro on ollut suosittu lisä ruokalan palveluissa. Jonotus ruokailuun on edelleen pienestä ajallisesta porrastuksesta huolimatta arkipäivää.

Pandemia on vaikuttanut ruokailujärjestyksiin hyvin nopeilla aikataulumuutoksilla. Lukiolaisten jaksotettu etäopetus on työllistänyt sekä Semman henkilöstöä että lukiolaisia huoltajineen. Koululounaan nouto on vaatinut joustavuutta sekä ruuan tekijöiltä että perheiltä.

Koululounas – kotoisaa kotiruokaa ja kestävään kehitykseen kannustavaa kasvisruokaa