Koulun edustus hallintoelimissä

Yliopistokollegio

Yliopistokollegion jäsenenä on toiminut johtava rehtori Pekka Ruuskanen.

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa on varsinaisena jäsenenä toiminut alakoulun rehtori Markus Leppiniemi. Varajäsenenä on ollut lukion rehtori Kirsti Koski. Normaalikoulua koskevien asioiden valmistelusta tiedekunnalle on vastannut johtava rehtori Pekka Ruuskanen.

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

Johtava rehtori Pekka Ruuskanen on ollut humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston ulkopuolisena jäsenenä.

Opettajakoulutuksen työryhmät

Opetusharjoittelun kehittämistoimikuntaan on kuulunut rehtori Markus Leppiniemi sekä eri harjoittelujaksojen vastuuhenkilöt. Kasvatus- sekä liikunta- ja terveystieteiden tiedekuntien nimeämään liikunnan ja terveystiedon aineenopettajakoulutusta koordinoivaan työryhmään on nimetty lehtori Jouni Mutikainen ja lehtori Pia Välimaa.

Opettajankoulutuslaitoksen opiskelijavalintatoimikunnat

Opettajakoulutuksen valintatoimikunnassa on koulun edustajana ollut lukion rehtori Kirsti Koski (varajäsen). Koulun lehtorit ovat osallistuneet soveltuvuuskokeiden käytännön toteutukseen sekä opettajankoulutuslaitoksen että ainelaitosten valinnoissa. Opinto-ohjaajien koulutuslinjan valintatoimikuntaan kuuluu lehtori Riitta Liisa Lehtivaara.