Kriisiryhmä ennakoi kriisejä ja kehittää valmiuksia niiden varalle

Koulun yhteisen kriisiryhmän tavoitteena on kehittää koulun valmiuksia erilaisten kriisien varalle. Tällaisia ovat esimerkiksi vakava onnettomuus, väkivalta tai fyysisen vahingoittumisen uhka, vakava sairastuminen tai kuolema. Kriisiryhmän kokoonpanoon kuuluvat rehtorit, vararehtorit, terveydenhoitajat, koulukuraattori ja koulupsykologi. Kokoonkutsujana toimii koulupsykologi.

Kriisiryhmä on kokoontunut neljä kertaa pääosin etänä. Koronapandemian myötä kriisiryhmä on pohtinut turvallisuusohjeiden noudattamisen tärkeyttä, poikkeusolojen dokumentoinnin merkitystä, varallaolosuunnitelmia mahdollisten sairastumisten varalta ja kestäviä toimintamalleja etäopetuksen toteuttamiseen. Psykososiaalinen kuormitus on poikkeusoloista johtuen ollut huomattavan suurta, minkä vuoksi kriisiryhmä on usein paneutunut keinoihin tukea henkilökunnan ja oppilaiden jaksamista. Keskustelussa on ollut myös Norssin oman vaatimustason vaikutus oppilaisiin sekä lähiopetuksen tärkeys myös jatkossa.

Normaalikoulun pelastussuunnitelmat on päivitetty yliopiston kanssa syksyllä 2020. Henkilökunnalle on saatu Turvavaris-sovellus, mistä löytyvät kootusti kaikki ongelmatilanteisiin ja kriiseihin liittyvät ohjeet ja materiaalit.