Kyberturvallisuuskurssi yhteistyössä yliopiston kanssa

Normaalikoululla järjestettiin teemaopintoihin kuuluva OT3 kurssi keskittyen kansalaisen kybertietoihin ja –taitoihin. Asiantuntijaluennoitsijana toimi IT-tiedekunnan lehtori ja Maanpuolustuskoulutuksen kyber-koulutuspäällikkö lehtori Panu Moilanen, FT. Hän avasi luennollaan samoja tämän päivän keskeisiä henkilökohtaisen ja yleisen tietoturvan aihepiirejä, joita hän opettaa mm. kadeteille. Kurssin toteutuksessa oli mukana myös OPEA535, Soveltava ohjattu harjoittelu, opetusharjoittelijoita lehtori Mika Antolan ohjauksessa. Lukion kurssitoteutuksesta järjestettiin lisäksi kevennetty oppituntiversio kaikille Normaalikoulun yläkoulun 9. luokkalaisille.

Kyberturvallisuuskurssi yhteistyössä yliopiston kanssa