Lehtori Anne Streng

Luokanopettajana koulussamme yli 20 vuotta toiminut lehtori Anne Streng jäi eläkkeelle 1.11.2018. Anne kirjoitti ylioppilaaksi vuonna 1973 ja valmistui vuonna 1976 peruskoulun luokanopettajaksi Tampereen yliopiston Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitoksesta sekä vuonna 1987 filosofian kandidaatiksi Tampereen yliopistosta. Opettajankouluttajien PD-tutkinnon Anne suoritti vuonna 2001 Lapin yliopistossa.

Anne ennätti toimia opettajana kaikkiaan yli 40 vuoden ajan. Hän toimi lukuvuosina 1976–1978 luokanopettajana Tampereen yliopiston Hämeenlinnan normaalikoulussa, lukuvuosina 1978–1985 luokanopettajana Tampereen kaupungin peruskoulun ala-asteella, lukuvuosina 1985–1994 luokanopettajan virassa Janakkalassa ja lukuvuosina 1991–1993 luokanopettajana toimivana määräaikaisena lehtorina Tampereen yliopiston Hämeenlinnan normaalikoulussa. Anne Streng nimitettiin 1.8.1994 alkaen Jyväskylän normaalikoulun luokanopettajana toimivan lehtorin vakinaiseen virkaan.

Iloinen, energinen ja sydämellinen työkaverimme Anne on omaksunut laaja-alaisen kiinnostuksen taiteeseen jo lapsuudenkodissaan. Anne onkin käyttänyt opetuksessaan erityisesti käden taitoja, kuvataidetta ja käsityötä eri oppiaineiden teemoja yhdistävänä tekijänä. Samalla hän on auttanut ja opastanut työkavereitakin erityisesti kuvataiteen saloihin.

Anne on kehittänyt koko uransa ajan ilmiölähtöistä projektiopetusta. Annen luokan oppilaat oppivat jo 1990-luvulla opiskelemaan laajoja kokonaisuuksia erilaisten projektien muodossa. Oppilaat taltioivat projektityönsä portfoliokansioihin, joissa muistot alakoulussa opiskelluista asioista säilyvät pitkään. Viimeisinä työvuosina kansiot ovat olleet sähköisessä muodossa pilvipalvelussa.

Oppilasarvioinnin uudistaminen ja kehittäminen on ollut yksi Annen sydäntä lähellä olevista asioista. Annelle on ollut myös tärkeää edistää Unescon periaatteita kasvatuksen, tieteen ja kulttuurin avulla. Anne toimikin koulumme pitkäaikaisena Unesco-koordinaattorina.

Kiitämme Annea yhteisistä työvuosista ja toivotamme hänelle kiireettömiä ja leppoisia eläkepäiviä!

Rehtorit ja työkaverit