Lehtori Marita Kontoniemi

Koulussamme yli 15 vuotta luokanopettajana toiminut lehtori Marita Kontoniemi jäi eläkkeelle 1.3.2019. Marita on syntynyt Lehtimäellä, käynyt Lehtimäen kansakoulua ja kirjoittanut ylioppilaaksi vuonna 1977 Alavuden lukiosta. Hän valmistui vuonna 1981 peruskoulun luokanopettajaksi Jyväskylän yliopistosta. Marita jatkoi hyvin aktiivisesti opintojaan Jyväskylän yliopistossa valmistuen vuonna 1982 humanististen tieteiden kandidaatiksi, vuonna 1997 kasvatustieteiden maisteriksi ja vuonna 2003 kasvatustieteiden tohtoriksi. Marita toimi Lehtimäen kunnan sivistyslautakunnan jäsenenä vuosina 1993–1995.

Marita ennätti toimia monipuolisen opettajauransa aikana erilaisissa opetustehtävissä kaikkiaan 36 vuoden ajan. Hän toimi vuosina 1977–1978 Enköpingin peruskoulun tuntiopettajana. Marita toimi lukuvuosina 1982–1985 luokanopettajana toimivana lehtorina Jyväskylän normaalikoulussa, lukuvuosina 1986–1991 luokanopettajana Lehtimäellä, lukuvuosina 1991–1998 luokanopettajana ja vararehtorina Alajärven Paavolan ala-asteella, vuosina 1998–2000 luokanopettajana Laukaan kunnan Leppäveden ala-asteella ja lukuvuosina 2000–2003 Laukaan kirkonkylän ala-asteella. Marita työskenteli lukuvuoden 2002–2003 koordinaattorina Jyväskylän yliopiston MUKAVA-projektissa. Marita nimitettiin 1.8.2003 alkaen Jyväskylän normaalikoulun luokanopettajana toimivan lehtorin vakinaiseen virkaan. Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen määräaikaisena lehtorina Marita työskenteli lukuvuosina 2005–2008. Lisäksi hän on toiminut 1990-luvulla opettajien ja rehtoreiden työnohjaajana Soinissa, Alajärvellä ja Jyväskylässä.

Marita on aina ollut hyvin pidetty työyhteisön jäsen. Hänellä on kiireidenkin keskellä aina ollut aikaa pysähtyä, kuunnella ja keskustella. Marita on ymmärtänyt työkavereiden huolia ja tukenut muita elämän murheissa. Maritan seurassa on kaikkien ollut hyvä olla. Hektisen kouluarjen keskellä hänellä on ollut taito ja rohkeus karsia turhaa ja keskittyä tärkeimpiin asioihin.

Marita on ottanut tunnollisesti vastuuta koko työyhteisön toiminnasta ja sen kehittämisestä. Mikään haaste ei ole tuntunut häntä lannistavan. Mielipiteensä hän on aina ilmaissut rakentavasti ja perustellen. Hän sai toiminnalleen myös luottamusta ja toimi alakoulun vararehtorina lukuvuosina 2008–2016.

Pedagogina Marita on pyrkinyt keskittymään oleelliseen: toisen ihmisen kohtaamiseen. Tästä lämpimästä vuorovaikutuksesta ovat saaneet vuosikymmenten aikana nauttia sadat oppilaat, oppilaiden huoltajat ja opettajaksi opiskelevat.

Kiitämme Maritaa yhteisistä työvuosista ja toivotamme tuoreelle mummulle kiireettömiä ja leppoisia eläkepäiviä!

Rehtorit ja työkaverit