Liikkuva opiskelu -hanke

Liikkuva opiskelu -toiminnan tarkoituksena on lisätä opiskelijoiden ja koko kouluyhteisön toimintakulttuuria ja liikkuvaa elämäntapaa. Normaalikoulun perusopetus oli mukana jo Liikkuva koulu -hankkeessa, ja sieltä on juurtunut pysyviä liikuttamisen malleja käytäntöön.

Lukiolaisten opiskelun tavoitteet, opiskelustrategiat ja toimintatavat ovat pääsääntöisesti samankaltaiset kuin yläkoulussa mutta kuitenkin omaleimaiset. He laativat omat opintosuunnitelmansa, suunnittelevat oman ajankäyttönsä ja tekevät läksyjään koulupäivien hyppytuntien aikana. Opiskelijoiden hyvinvoinnin ja fyysisen aktiivisuuden ylläpito sekä koulun mahdollistama itsensä kehittäminen tukevat jokaisen omaa kasvua aikuisuuteen ja vastuuseen omasta itsestään. Koulun toimintakulttuurin kehittäminen osallistaa jokaisen työyhteisön jäsenen, ja hanketyö sinällään lisää luontevasti vuorovaikutusta koulun eri toimijoiden kesken.

Liikkuva opiskelu -hanke alkoi näkyä Norssilla konkreettisesti kesäkuussa, kun liikuntasaliin asennettiin kiipeilyseinä. Kesäaikana koulun pihaan saatiin opiskelijoita liikuttamaan myös uusi monitoimiareena. Toimintaa areena lisäsi heti niin koulupäivän aikana kuin iltaisin ja viikonloppuisin.

Lukiolaisten hyvinvointia lisäävät liikunnallisuuden monipuolistamisen ohella aivotoimintaa eri tavoilla stimuloivat toiminnat, kuten pihashakki isoilla nappuloilla, Twister-peli koulun sisä- ja ulkotiloissa ja ryhmäaktiviteetit eri strategiapeleissä. Koulun tilat ja paikat mahdollistavat eri tyyppisiä aktiviteetteja, kunhan jokainen toimija tietää ja löytää kaiken tarjonnan. TESO-päivänä henkilökunta perehtyi Aivot liikkeelle! -kirjan mukaisiin oppituntien aktivointimalleihin. Syyskuussa koulumme personal trainer aloitti halukkaille liikuntaohjelmien laatimisen. Lokakuussa toteutettiin vuosikursseittain lukiolaisille suunnitellut liikunnalliset, hyvinvointiin liittyvät työpajat yhden koulupäivän aikana.

Piha-alueiden suunnittelu eteni marraskuussa niin, että kevään 2020 aikana päästiin toteutusvaiheeseen. Osana suurempaa pihan kunnostusta hankitaan siirrettävä katsomo ja toteutetaan pihashakki. Sisätiloihin on hankittu sekä subsoccer jalkapallopeli että wattbike. Valmis piha saa täydennyksenä Teqball one -pelipöydän.

Suunnittelimme vuoden aikana oppimisympäristöä, jossa hyvinvointiin liittyvää toimintaa ja mittauksia voidaan suorittaa ajasta ja paikasta riippumatta koulupäivän aikana. Olemme siis siirtymässä massatoiminnoista yksilöllisempään suuntaan. Mikäli onnistumme tavoitteessa, kaikki hyötyvät ja kokonaisvaikutus on yksilötasoa laajempi hyvinvointi.