Lukion digipedagogiikkaa

Oppimisen tyyli ja tavat ovat yksilöityneet, ja lukiolainen kehittyy digiyhteiskunnan aktiiviseksi kansalaiseksi. Olemme valmistelemassa seuraavaa lukion opetussuunnitelmaa LOPS2021, joka otetaan käyttöön syyslukukaudella 2021. Vaiheittain etenevä opetussuunnitelmatyö vie lukio-opintoja rakenteeltaan kohti korkeakouluopintoja unohtamatta lukion yleissivistävää tehtävää. OKM:n reaaliaineiden tuntijakokokeilun toinen ikäluokka on valmistumassa ja hankkeen valtakunnallinen arviointityö on käynnistynyt. Tuloksia odotellessa oma lukiokoulutuksen pedagoginen kehittämistyö jatkuu ja siirtyy osaksi koulun toiminnallista arkea.

Lukiossa vietimme viime keväänä ensimmäisen LOPS2016 -opetussuunnitelman mukaisesti opiskelleen ikäluokan lakkiaisia. Tänä keväänä pandemian uhka vaikutti sekä ylioppilaskirjoituksiin että lakkiaispäivän tunnelmaan. Ylioppilaskirjoitukset muodostuivat lyhyellä varoitusajalla aikaisemmasta poikkeavaksi. Korona-pandemiaan varautuminen aikaisti ja samalla lyhensi kirjoituksiin käytettyä aikaa. Kolmen viikon sijasta järjestimme kirjoituksia yhdeksän päivän aikana kahdeksaan eri kokeeseen. Kokelaiden keskittymiskyky ja tilannetaju oli ihailtavaa. Samanaikaisesti lukio-opetus muuttui etäopetukseksi ja vain päivää myöhemmin perusopetus oli samassa tilanteessa. Kouluyhteisömme venyi parhaaseensa, ja joustavuus eri tilanteissa palkitsi tekijänsä.

Lukiokoulutus siirtyi etäopetukseen maanantaina 16.3.2020, jolloin samanaikaisesti tiivistettiin kevään ylioppilaskirjoitusten aikataulu päivittäiseksi. Tämä tarkoitti työteliästä ja luovaa ajanjaksoa meille kaikille. Käytännössä etäopetus toteutettiin aluksi lukujärjestyksen mukaisesti koulun tiloissa. Lukiolaiset osallistuivat etäopetukseen omilla laitteillaan jo lähiopetuksesta tuttuja työympäristöjä käyttäen. Ensimmäisen viikon jälkeen opetushenkilökunta siirtyi etätöihin omiin koteihinsa. Koulu mahdollisti kaikille toimivat yhteydet ja välineet opetuksen toteuttamiseen. Kollegiaalinen tuki oli tärkeää ja jatkuvaa koko etäjakson ajan. Erilaiseen työtapaan ja omien opintojen aikataulutukseen totutteleminen ilmeni sekä opettajien että opiskelijoiden työmäärien lisääntymisenä etäopintojen alussa.

Kasvava lukiolainen tarvitsee myös arkiliikuntaa ja ravintoa. Koululounaita varten Semma Oy järjesti lähialueille jakelupisteitä, joista lukiolaisella oli mahdollisuus noutaa päivittäinen lounas. Palvelua käytti yli 100 lukiolaista, ja saatu palaute oli myönteistä.

 

Poimintoja etäjakson ensimmäisen viikon opiskelijapalautteesta

 

” Etäopetuksessa menet enemmän omaan tahtiisi kuin kontakti opetuksessa.”

” Etäopetuksessa on paljon enemmän vastuussa siitä oppiiko tunnilla ja kuinka paljon eforttia laittaa peliin.”

”On ehkä suurempi kynnys osallistua mikin kautta keskusteluun ja kysyä.”

 

”Joissain oppiaineissa työtä tuntuu olevan enemmän kuin tavallisessa opetuksessa.”

”Ei ole hälinää, ope ei kontrolloi samalla tavalla, rennompi meininki.”