Opiskelijakunta ja tutorit aktiivisena

Lukion tutortoiminta

Tutorit ovat lukion toisen vuoden opiskelijoita, jotka tukevat ja auttavat ensimmäisen vuoden opiskelijoita lukio-opintojen aloituksessa ja kasvamisessa osaksi uutta kouluyhteisöä. Toiminnasta on mahdollista saada yksi lukion valinnainen kurssi. Perehdyttävä tutorkoulutus aloitettiin jo edellisen lukuvuoden keväällä tutustumalla tutorryhmän jäseniin Meet-etätapaamisessa. Ennakkotehtävässä tulevat tutorit pohtivat muun muassa ryhmäyttämisen merkitystä ja hyvän tutorin ominaisuuksia.

Lukuvuoden aloituksessa tutoreilla oli tärkeä rooli, kun he ottivat uudet lukio-opiskelijat vastaan järjestämällä toiminnallista tervetulo-ohjelmaa ja esittelemällä koulua. Uusiin kavereihin tutustumista ja ryhmäytymistä edistettiin erilaisilla harjoituksilla ja leikeillä, joita tutorit kekseliäästi ideoivat koronarajoitukset huomioon ottaen. Tikkakosken retkellä tutoreiden leikkipankista löytyi erilaisia yhteishenkeä luovia leikkejä niin pienryhmille ja kuin kaikkien luokkien välisiin kisailuihin. Menetelmäkurssilla tutorit opastivat ykkösiä lukio-opintoihin kertomalla muun muassa omista kurssivalinnoistaan, päättöviikkoihin valmistautumisesta ja Norssin perinteistä.

Lukion esittely 9.-luokkalaisille ja heidän huoltajilleen kuuluu myös tutoreiden tehtäviin. Koska perinteisiä opastuskierroksia ei voitu tänä vuonna järjestää, tutorit laativat lyhyitä videoita, joissa he esittelivät opiskelua liikuntaluokalla ja listasivat TOP 5 asiaa Norssilla. Videoita jaettiin muun muassa Instagramin ja koulun nettisivujen kautta. Lisäksi tutoreita osallistui etänä pidettyihin lukion esittelyiltoihin, joissa he kertoivat lukio-opinnoista Norssilla opiskelijan näkökulmasta.

Tänä lukuvuonna tutoreina toimivat Sylvi Halonen, Elisa Heikkilä, Sini Hyvärinen, Ida Jakovlev, Siiri Kannela, Jenna Kauppinen, Elsi Kähkönen, Linda Liljavirta, Laura Nieminen, Venla Pesonen, Peppi Pokkinen, Milla Rasinmäki, Saku Relander, Aini Ruuskanen, Alisa Soini, Niilo Tuomaala ja Vera Vertanen. Tutoreiden ohjaavana opettajana toimi Marjo Sassali.

Lukion opiskelijakunta

Opiskelijakunta koostuu kaikista lukion opiskelijoista. Opiskelijakunnalle valitaan vuosittain hallitus, joka pyrkii toiminnallaan edistämään opiskelijoiden yhteistoimintaa, osallistumista ja vaikutusmahdollisuuksia koulussa. Opiskelijakuntatoiminta herätti paljon kiinnostusta heti lukukauden alussa, ja uusi hallitus aloitti toimintansa sääntömääräisen syyskokouksen jälkeen.

Opiskelijakunnan hallitus pyrkii edistämään kouluviihtyvyyttä ja opiskelijoiden yhteishenkeä. Vaikka koronapandemian vuoksi muun muassa tanssiaisia tai muita isompia tapahtumia ei voitu järjestää, opiskelijakunnan hallitus järjesti erilaisia tempauksia, jotka toivat vaihtelua koulun arkeen. Jo perinteeksi muodostunut Halloweenin teemapäivä innosti jälleen koulun väkeä pukeutumaan karmaiseviin asuihin, kun taas tammikuussa pidetyllä pukeutumisviikolla nähtiin aivan toisenlaisia tyylejä erilaisista hatuista raitakuoseihin ja yöpukuihin. Lukiolaisten toiveruokaviikko toteutettiin hallituksen laatiman kyselyn pohjalta. Joulukuun alussa järjestettiin aamupuuron yhteydessä glögitarjoilu, jonka myötä toivotettiin kaikille lukiolaisille tsemppiä alkavaan etäopetusjaksoon.

Opiskelijakunnan hallitus pyrkii kehittämään opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia ja helpottamaan lukiolaisten arkea. Se on siis ennen kaikkea lukiolaisten asialla, mutta yhteistyötä tehdään myös yläkoulun oppilaskunnan kanssa. Hallitus käynnisti oppikirjamyynnin helpottaakseen käytettyjen lukiokirjojen hankkimista ja myymistä koulun sisällä. Tammikuussa lukion rehtori esitteli hallitukselle uuden opetussuunnitelman keskeisiä opiskelijoita koskevia muutoksia. Kokouksessa keskustelua herätti muun muassa oppivelvollisuuden pitenemisen vaikutus maksuttomien oppimateriaalien hankintoihin ja oikeus uusia ylioppilaskokeita ilman rajoituksia. Opiskelijakunnan edustajat esittivät lausunnon aiheesta koulun johtokunnan kokouksessa, jossa opetussuunnitelmaa käsiteltiin. Hallitus pyrkii jatkossa siihen, että puheenjohtajisto ja lukion rehtori tapaavat säännöllisesti, ja että toimintatapa vakiintuu osaksi kouluyhteisön toimintaa.

Poikkeusoloista huolimatta vuoden aikana tehtiin myös yhteistyötä muiden Norssien oppilaskuntien kanssa. Oppilaskuntien yhteisellä videolla otettiin kantaa kiusaamista ja syrjintää vastaan. Huhtikuussa järjestettiin oppilaskuntien kevätpäivät etätapaamisena, jossa jokainen yksikkö esitteli omaa toimintaansa.

Instagramista on tullut tärkeä opiskelijakunnan viestintäkanava, ja sen kehittämistä jatkettiin sometiimin voimin. Postauksilla välitettiin tunnelmia koulun arjesta ja eri tempauksista, ja hallituksen toimintaa tehtiin tutuksi muun muassa jäsenten esittelyillä.

Tänä vuonna käynnistettiin opiskelijakunnan sääntöjen uudistus. Tavoitteena on selkeyttää hallituksen toimintaa määrittelemällä tarkemmin hallituksen valintaprosessia ja muuttamalla toimikausi lukuvuodesta kalenterivuodeksi. Lisäksi uudistuksessa tarkennetaan opiskelijakunnan ja sen taustalla toimivan rekisteröityneen kannatusyhdistyksen vastuunjakoa. Sääntöuudistusta käsiteltiin toukokuussa ylimääräisessä koko opiskelijakunnan kokouksessa.

Hallituksen jäsenet ovat aktiivisia lukiolaisia, jotka ottavat rohkeasti vastuuta ja ovat valmiita oppimaan uusia asioita. Päättyneenä lukuvuonna opiskelijakunnan hallituksen jäseniä olivat Aarni Ala-Ruona, Iiris Harjula, Elisa Heikkilä, Jesse Hirvonen, Sini Hyvärinen, Eljas Härmälä, Jaana Jokelainen, Helmi Jyväkorpi, Siiri Kannela, Ukko Kaukua, Helmi Laitiolampi, Ansa Lamminen, Linda Liljavirta, Annika Marjoniemi, Verna Moisander, Maria Nieminen, Aino-Elina Paananen, Arttu Pitenius, Monica Ratinen (pj.), Aini Ruuskanen, Aliina Ruuttunen ja Matleena Vesanen. Opiskelijakunnalla on edustajat koulun johtokunnassa, opiskeluhuoltoryhmässä ja ruokalatoimikunnassa. Jyväskylän nuorisovaltuustossa Norssin lukiota edusti hallituksen jäsen Eljas Härmälä. Opiskelijakunnan ohjaavana opettajana toimi Marjo Sassali.