Täydennyskoulutusta lukion kieltenopettajille

Normaalikoulu on osa Jyväskylän yliopiston Kielikampusta, joka yhdessä kansallisen LUKKI-verkoston kanssa järjesti koulutusta lukion kieltenopettajille Jyväskylässä marraskuun alussa. Koulutustilaisuuteen osallistui yli 50 opettajaa ympäri Suomea, aina Utsjoelta asti.

Ensimmäinen seminaaripäivä koostui alustuksista, joissa tarkasteltiin kieliä ja kielenopetusta nykytutkimuksessa. Alustajina toimivat tutkimusprofessori Taina Saarinen Koulutuksen tutkimuslaitokselta, johtaja Peppi Taalas Monikielisen akateemisen viestinnän keskuksesta (Movi), Normaalikoulun lehtori Olli-Pekka Salo ja kielenoppimisen ja -opetuksen emeritaprofessori Hannele Dufva sekä tutkijatohtori Maria Kautonen ja tutkijakoulutettava Henna Heinonen Fokus-hankkeesta.

Perjantain työpajat pidettiin Normaalikoululla, ja niissä tarjottiin tukea ja työkaluja kieltenopettajan arkeen. Työpajoja pitivät Normaalikoulun englannin lehtorit Maarit Ilola ja Pirjo Pollari sekä Turun yliopiston englannin kielen professori ja YTL:n kielivaliokunnan englannin jaoksen puheenjohtaja Katja Mäntylä.

Ilolan työpajassa käsiteltiin suullisen kielitaidon opetuksen ja arvioinnin kysymyksiä. Ilola painotti suullisen kielitaidon keskeisyyttä inhimillisessä vuorovaikutuksessa ja syvensi kuulijoiden tietämystä aihepiiriin liittyvistä mahdollisuuksista ja haasteista.

Pollarin pajan teemana oli oppimista edistävä arviointi. Pollari paneutui monipuolisesti arvioinnin perusteisiin ja antoi käytännön esimerkkejä siitä, millä tavoin arvioinnilla voidaan tukea oppimista oppimisprosessin eri vaiheissa. Mäntylän pajassa käsiteltiin kielten ylioppilaskokeita. Mäntylä vastasi opettajien lukuisiin kysymyksiin ja hälvensi kokeisiin liittyviä epäluuloja ja selvensi väärinkäsityksiä. Lisäksi Mäntylä avasi kielten ylioppilaskokeiden laadinta- ja arviointiprosesseja.

 

Lehtori Pirjo Pollari
Lehtori Maarit Ilola