Uuden Pro Patria -taulun paljastusjuhla

Jyväskylän normaalikoulun yläkoulun ja lukion uuden Pro Patria -taulun paljastusjuhla
oli 5.12.2017. Normaalikoulu halusi näin juhlavasti kunnioittaa itsenäisen Suomen
100-vuotisjuhlaa ja viime sotiemme sankarivainajia. Pro Patria -taulun paljastusjuhlassa
oli paikalla kymmenkunta viime sotiemme mies- ja naisveteraania sekä yli sata muuta
kutsu- ja juhlavierasta.
Valtioneuvoston kanslia hyväksyi Normaalikoulun Pro Patria -taulun paljastusjuhlan
Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden 2017 viralliseen ohjelmaan. Lämmin kiitos
tästä kunnianosoituksesta valtioneuvoston kanslialle.
Pro Patria -taulun 75 sankarivainajan kullatut nimet mustassa diapaasikivitaulussa ovat
heille hyvin tutulla kunniapaikalla koulumme vanhassa ala-aulassa nykyisten ja tulevien
oppilassukupolvien nähtävissä. Pro Patria -sankaritaulu suunniteltiin sellaiseksi, että sitä
voidaan hyödyntää monella tapaa myös historian opetuksessa. Koulumme auditoriossa
olevasta vuonna 1955 tehdystä puisesta Pro Patria -taulusta puuttuu 14 koulumme sankarivainajan
nimet, joten nyt tämä puute saatiin korjattua. Juhlavuoden kunniaksi vanha
Pro Patria -taulu entisöitiin ja kunnostettiin.
Tilaisuus alkoi johtavan rehtorin juhlapuheella. Puolustusvoimain tervehdyksen paljastusjuhlaan
toi Keski-Suomen aluetoimiston päällikkö everstiluutnantti Jukka Kentala.
Kulissi-kuoro esitti hyvin vaikuttavalla tavalla kuorosovitukset lauluista Oi kallis Suomenmaa
ja Finlandia. Lehtori Olli-Pekka Salo lausui Yrjö Jylhän koskettavan runon Kotiin.
Ohjelman lopuksi Jyväskylän yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen kohotti maljan ja
lausui onnentoivotukset 100-vuotiaalle Suomelle.