Yläkoulun pedagogisten käytänteiden ja koulun arjen kehittämistä

Yläkoulutyöryhmä on kymmenestä eri oppiaineen opettajasta ja yläkoulun rehtorista koostuva työryhmä, jonka toiminnan tarkoitus on kehittää yläkoulun pedagogisia käytänteitä ja koulun arkea.

Lukuvuoden 20202021 työskentelyn tärkeimmäksi painopisteeksi nousi koronapandemian aiheuttamien koulunkäynnin järjestelyjen tarkastelu ja kehittäminen. Aihetta käsiteltiin tavalla tai toisella jokaisessa työryhmän kokouksessa läpi koko lukuvuoden. Etä- ja hybridiopetuksen periaatteiden lisäksi pohdittavaa riitti esimerkiksi kouluruokailun ja välipalojen järjestelyissä sekä vanhempainiltojen toteutuksessa.

Muita ajankohtaisia asioita olivat muun muassa luokkapalaverien kehittäminen ja Wilma-järjestelmän joidenkin toimintojen parantaminen. Lisäksi syksyn kokouksissa pohdittiin tavoitteellisesti urheilevien oppilaiden harjoitusvapaisiin liittyviä käytäntöjä ja kevätlukukaudella tarkasteltiin Normaalikoulun kouluterveyskyselyn tuloksia.

Yläkoulutyöryhmän kokoonpano lukuvuonna 20202021:

 • Aapo Halonen, yläkoulun rehtori, pj.
 • Elina Kuula, MA
 • Inka Aalto, AI
 • Sami Myllymäki, LI
 • Rami Sipilä, KS
 • Minna Pursiainen, BG
 • Niina Rekiö-Viinikainen, EO
 • Marjo Sassali, HY
 • Inka Weijo, FK
 • Hanna Närhi, OPO
 • Laura Ylä-Outinen, EN