Science on Stage 2019

Portugalissa järjestettyyn Science on Stage 2019 -festivaaleille kerääntyi 450 opettajaa yhteen ideoimaan tulevaisuuden tiedeopetusta

Yksi LUMA-aineiden (luonnontieteiden ja matematiikan) opettajien keskeisistä tehtävistä on innostaa sekä valmistaa oppilaitaan muutosten mukanaan tuomien ongelmien ratkaisemiseen. Eurooppalaisella Science on Stage 2019 -festivaalilla opettajat keräävät tärkeitä työkaluja tämän tehtävän suorittamiseen ja rakentavat samalla uusia yhteistyöverkostoja. Festivaali järjestettiin yhdennettätoista kertaa, ja sen toteuttivat yhteistyössä eurooppalainen Science on Stage -kattojärjestö sekä festivaalin isäntämaana toimiva Portugalin paikallisjärjestö. Festivaalit kestivät kolme päivää, ja ne järjestettiin 31.10.–3.11.2019 välisenä aikana Portugalin Cascaisissa.

Suomesta Science on Stage 2019 -festivaalille osallistuttiin neljän eri oppimisyhteisön hyvillä opetuskäytänteillä. Festivaaleille lähteneet opetuskäytänteet valittiin LUMA-keskus Suomen järjestämän StarT-ohjelman kautta lukuvuonna 2018–2019.

Tapahtumassa Suomea edustivat neljä eri puolelta Suomea valikoitunutta tiedeprojektia. Lukiomme oli yksi mukaan valituista. Voittoisa tiedeprojekti oli nimeltään Liikunta, hyvinvointi ja mittaaminen. Tämä koulukohtainen eri oppiaineita yhdistävä kurssi järjestettiin lukiolaisille yhteistyössä fysiikan, kemian, liikunnan ja terveystiedon opettajien kanssa. Mukana festivaalilla olivat opettajat Tom Nevanpää, Hannu Moilanen ja Kirsti Koski, lisäksi kurssin opettajiin kuului opettaja Jouni Koponen.

Lisätietoa kurssista: https://peda.net/p/netokr/int13

 

Jyväskylän normaalikoulun “Exercise, well-being and measuring course in Teacher training school”
Kuvassa Kirsti Koski, Hannu Moilanen ja Tom Nevanpää
Suomen koko edustustustiimi
Ylärivi vasemmalta oikealle: Kirsti Koski, Hannu Moilanen, Teijo Koljonen (Opetushallitus), Kalle Vähä-Heikkilä, Tom Nevanpää, Aira Karassaari, Anette Markula
Keskirivi: Irma Hannula, Anniina Vimpari, Hanna Littow, Kaisu Pöyskö, Johanna Eskelinen ja Päivi Mustalampi
Alarivissä päiväkoti Piilometsän lapsia