01 Lukuvuoden päätteeksi

KUVA: Vaakasuuntainen ja rajattu rintakuva rehtoreista.
Kuvassa Kirsti Koski, Aapo Halonen, Antero Hietamäki ja Markus Leppiniemi.

Ihmeellinen lukuvuosi on takana! Vaikeitakin hetkiä on eletty, mutta kaikesta selvittiin. Heti on syytä nostaa esiin henkilökunnan uskomaton venyminen. Myös oppilaat ja opiskelijat sopeutuivat mahtavasti vallitseviin olosuhteisiin. Saimme antaa koko lukuvuoden lähiopetusta, mutta varsin erilaisilla säännöillä kuin normaalisti. Silti olennainen on varmasti toteutunut hyvin! Oppilaat ovat saaneet oppinsa ja opiskelijat ohjauksensa. Korona-altistumisista johtuneet karanteenit jäivät onneksi kohtuullisiksi, ja niihin liittyvä etäopetus sujui jo rutiinilla. Lämmin kiitos kaikille perheille jaksamisesta ja myönteisestä yhteistyöstä myös poikkeusolosuhteissa!

Alakoulun lukuvuosi on mennyt laadukkaan arjen parissa. Olemme keskittyneet perustyöhön ja myönteisen ilmapiirin ylläpitämiseen. Käsiä on pesty, maskeja on kulunut kymmeniä tuhansia ja turvaväleistä on tullut jo rutiinia. Valitettavasti esimerkiksi tavallisesti hyvin laaja koulun kerhotoiminta on ollut jäissä koko lukuvuoden ja se on harmittanut monia. Myös muu yhteistoiminta on rajoittunut vain pakollisiin asioihin. Jotain on kuitenkin kehitettykin: opettajat ovat tarkistaneet ja työstäneet opetussuunnitelmaa ja siihen tämä vuosi olikin varsin sopiva.
“Uusi normaali” on tullut päättyvän lukuvuoden aikana osaksi myös yläkoulun arkea. Koronapandemia on näkynyt koulussa varautumisen ja uudenlaisten koronaturvallisuuteen ohjaavien käytäntöjen myötä lukuvuoden jokaisena päivänä. Joulu-tammikuun aikana Jyväskylän koronatilanteen ollessa pahimmillaan, oli myös koulun arki haastavimmillaan: Karanteenit, nopeasti muuttuvat määräykset ja hybridiopetus aiheuttivat hankalia tilanteita niin koulussa kuin kodeissakin – näistä venymisistä kiitoksen ansaitsevat kaikki koulun toiminnassa tavalla tai toisella mukana olevat tahot!

Kokonaisuutena lukuvuosi 2020–2021 on kuitenkin saatu käydä koulua ilahduttavan hyvissä merkeissä verrattuna koko maan tilanteeseen. Koulun arki, oppiminen, oman työn ja koulun kehittäminen, sekä koulu- ja työkaverit ovat ja pysyvät. Toivottavasti olemme uuden tilanteen myötä osanneet jättää jotain turhaa pois ja ottaa uusia hyviä toimintatapoja tilalle.
Yhteisöllisyys on noussut isona teemana esille monessa yhteydessä päättyvän lukuvuoden aikana. Yhteisöllisyyden toteuttamiseen on jo muotoutunut uusia tapoja, mutta innokkaasti odotamme myös sitä hetkeä, kun vanhaa kunnon yhdessäoloa on mahdollisuus harjoittaa – myös koulussa.
Lukuvuoden aikana valmistelimme lukion uuden opetussuunnitelman LOPS2021, jonka Normaalikoulun johtokunta hyväksyi ja Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan tiedekuntaneuvosto vahvisti. Näin olemme valmiita etenemään uuden oppivelvollisuuden mukaisesti opiskelevien lukiolaisten kanssa uuden opetussuunnitelman edellyttämillä tiedoilla ja taidoilla kohti päättötutkintoa.

Pandemian uhka vaikutti oleellisesti sekä opetusjärjestelyihin että ylioppilaskirjoituksiin. Vaikutukset näkyivät sekä ajallisesti että eri järjestelyiden osalta.
Joulukuussa ensimmäinen vuosikurssi siirtyi etäopetukseen ja lukion päättövaiheessa olevat sekä kevään kirjoituksiin osallistuvat jatkoivat kontaktiopetuksessa 3. jakson ajan. 4. jakson alusta 1.vuosikurssi palasi kontaktiopetukseen ja 2. vuosikurssi siirtyi vuorostaan etäopetukseen. Näin pyrimme saamaan koulun tiloihin väljyyttä ja kirjoituksiin valmistautuville mahdollisuuden omaehtoiseen karanteeniin. Idea väljyydestä sisältyy myös ylioppilastutkintolautakunnan päätökseen hajauttaa oppiaineiden suorituskertoja useampaan kirjoituspäivään. Koululla varauduttiin poikkeaviin järjestelyihin. Yhdessä terveysviranomaisten kanssa kykenimme suunnitellusti mahdollistamaan jokaisen kokelaan osallistumisen kirjoituksiin. Kolmen viikon tiivis aikataulu vaati kouluyhteisössä jokaiselta järjestelyissä mukana olleelta sekä aikaa että kykyä luoviin ratkaisuihin. Kokelaiden keskittymiskyky ja tilannetaju olivat ihailtavaa.

Lukiokoulutuksen Liikkuva Opiskelu -hanke on lisännyt opiskelijoiden liikkuvuutta niin sisätiloissa kuin ulkona. Koulupihalta löytyy monenlaista aktiviteettia ja samaan pyritään sisätiloissakin. Tilat ja välineet ovat käytettävissä sekä oppitunneilla että lukiolaisten omaehtoisessa liikkumisessa. Pandemia rajoittaa toistaiseksi toimintaa, turvavälejä eikä suojautumista voi unohtaa. Lukiolaiset voivat kuitenkin varata esim. fatbikeja hyppytuntien ajaksi pyöräilylenkkejä varten.

Aineenopettajakoulutuksessa harjoittelujen järjestelyt vaihtelivat vallitsevien terveysviranomaisten suositusten mukaisesti. Mikäli opiskelijat olivat kontaktiopetuksessa, niin kykenimme järjestämään harjoittelun myös kontaktissa. Etänä olevien opiskelijaryhmien harjoittelijat toimivat vastaavasti etänä. Käytännössä lukuvuoden aikana suurella osalla opiskelijoista oli mahdollista sekä kontaktimuotoiseen että etänä tapahtuvaan opetusharjoitteluun. Tämä lienee sitä opettajan työn uutta normaalia.

Normaalikoulun pitkäaikainen johtava rehtori, FT Pekka Ruuskanen siirtyi eläkkeelle marraskuun alusta lähtien ja helmikuun alusta lähtien johtavana rehtorina jatkaa TkT Antero Hietamäki. Pekalle kiitokset Norssin hengen ylläpidosta ja tervetuloa Antero meidän energiseen työyhteisöömme!

Normaalikoulu kiittää lämpimästi kaikkia yhteistyötahoja, koulun henkilökuntaa ja johtokuntaa yhteistyöstä ja joustavuudesta. Toivotamme kaikille virkistävää, rentouttavaa ja aurinkoista kesälomaa.

Jyväskylässä 5. kesäkuuta 2021
Antero Hietamäki, johtava rehtori
Markus Leppiniemi, alakoulun rehtori
Aapo Halonen, yläkoulun rehtori
Kirsti Koski, lukion rehtori