01 Lukuvuoden päätteeksi

 

Alakoulun lukuvuosi sujui erittäin myönteisissä merkeissä. Koululla on vallinnut hieno yhteistyön ja auttamisen ilmapiiri. Koulun tiloja ja opetusvälineitä on voitu edelleen kehittää. Muutaman päivän varoitusajalla tapahtunut siirtyminen etäopetukseen ja etäopiskeluun maaliskuussa sujui ihmeellisen luontevasti, mutta mullisti kuitenkin koulunkäynnin lyhyessä ajassa merkittävällä tavalla. Koko Normaalikoulu toimikin koronaviruspandemian takia maaliskuun puolivälistä toukokuulle saakka etäopiskelussa. Suurena apuna oli varmasti se, että etäopetuksellisia työtapoja oli monessa luokassa harjoiteltu jo tavallisessa oppimisympäristössä. Oppilaille, opettajille ja muulle henkilökunnalle sekä huoltajille täytyykin antaa suuret kiitokset erittäin hienosti hoidetusta etäopetusjaksosta. Haasteellistahan se oli kaikille, mutta siitä selvittiin. Tästä pakkotahtisesta digiloikasta jää monta tärkeää oppia korvan taakse.

Koulun toiminnan jatkuva kehittäminen on kaikkien Normaalikoulun toimijoiden arkipäivää. Osa kehittämisestä tapahtuu yksittäisen opettajan jokapäiväisessä työssä ja osa kehittämisestä tapahtuu organisaation tasolla koskettaen samanaikaisesti kaikkia kouluyhteisömme jäseniä. Päättyvä lukuvuosi oli yläkoulun osalta monien merkittävien muutosvuosien jälkeen ensimmäinen, kun koko organisaation tason muutoksia toiminnassa ei ollut tiedossa: kaikki yläkoulun oppilaat opiskelivat saman opetussuunnitelman (OPS2016) mukaan, ja kouluvuoden ja -päivän rytmitys oli vakiintunut edelliseksi lukuvuodeksi tehtyjen muutosten jälkeen.

Lukiokoulutuksessa oppimisen tyyli ja tavat ovat yksilöityneet, ja lukiolainen kehittyy digiyhteiskunnan aktiiviseksi kansalaiseksi. Olemme valmistelemassa seuraavaa lukion opetussuunnitelmaa LOPS2021, joka otetaan käyttöön syyslukukaudella 2021. Vaiheittain etenevä opetussuunnitelmatyö vie lukio-opintoja rakenteeltaan kohti korkeakouluopintoja unohtamatta lukion yleissivistävää tehtävää. Opetus- ja kulttuuriministeriön reaaliaineiden tuntijakokokeilun toinen ikäluokka on valmistumassa ja hankkeen valtakunnallinen arviointityö on käynnistynyt. Tuloksia odotellessa oma lukiokoulutuksen pedagoginen kehittämistyö jatkuu ja siirtyy osaksi koulun toiminnallista arkea.

Lukiossa vietimme viime keväänä ensimmäisen LOPS2016 -opetussuunnitelman mukaisesti opiskelleen ikäluokan lakkiaisia. Tänä keväänä koronaviruspandemian uhka vaikutti sekä ylioppilaskirjoituksiin että lakkiaisten tunnelmaan. Ylioppilaskirjoitukset muodostuivat lyhyellä varoitusajalla aikaisemmasta poikkeavaksi. Pandemiaan varautuminen aikaisti ja samalla lyhensi kirjoituksiin käytettyä aikaa. Kolmen viikon sijasta järjestimme kirjoituksia yhdeksän päivän aikana kahdeksaan eri kokeeseen. Kokelaiden keskittymiskyky ja tilannetaju olivat ihailtavaa. Samanaikaisesti lukio-opetus muuttui etäopetukseksi ja vain päivää myöhemmin perusopetus oli samassa tilanteessa. Kouluyhteisö venyi parhaaseensa ja joustavuus eri tilanteissa palkitsi tekijänsä.

Koulun hanketoiminta on ollut tänäkin lukuvuonna hyvin monipuolista ja aktiivista. Erityisen vahvasti koulun toiminnassa ovat näkyneet perusopetuksen kerhotoiminnan kehittämishanke ja tasa-arvoa edistävät toimenpiteet -erityisavustushanke sekä lukiokoulutuksen Liikkuva Opiskelu -kärkihanke ja Tandemopiskelua opetusharjoittelussa -kehittämishanke. Koulumme on ollut vahvasti mukana myös valtakunnallisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelman ja perusopetuksen oppilasarvioinnin kehittämisessä. Koulun kehittämiskohteita ovat olleet erityisesti digipedagogiikkaan liittyen etäopetus, etäopiskelu, opettajaopiskelijoiden etäopetusharjoittelu ja etätyöskentely. Kansainvälistä oppilaitosyhteistyötä Normaalikoulu on tehnyt saksalaisen Görres Gymnasiumin (Koblenz) ja englantilaisen Nottinghamshire Torch SCITT/TSA, Nova Education Trustin kanssa.

Lukuvuoden aikana on työstetty Opettajankoulutuslaitoksen uusia opetussuunnitelmia. Luokanopettajakoulutuksen kehittäminen on jatkunut myös Norssilla suoritettavien opetusharjoitteluiden osalta. Kiista yhteistyökouluilla tapahtuvien ohjattujen harjoittelujen ohjauspalkkioista muutti OH3-harjoittelujakson luonnetta väliaikaisesti, mutta ensi elokuussa palataan taas vanhaan toimintamalliin.

Aineenopettajakoulutuksessa tutustuttiin syyslukukaudella erilaisiin oppimisympäristöihin, jolloin keskiössä oli erityisesti tieto- ja viestintätekniikan pedagoginen käyttö oppimisen välineenä eri oppiaineissa. Yleissivistävän koulutuksen opetussuunnitelmat edellyttävät jatkuvasti kehittyvää pedagogista toimintakulttuuria, ja digitaalinen ylioppilastutkinto asettaa pedagogiikkaan vaatimuksia eri digitaalisten oppimisjärjestelmien sujuvasta käytöstä osana omaa ammatillisuutta. Opetusharjoittelijat pääsivät kevään etäopetusjakson aikana todentamaan lukuvuoden aikana oppimaansa käytännössä. Loppuvaiheen opetusharjoittelujaksojen toteutus oli todellista etäopetukseen harjaantumisen vaihetta. Oppilaat, opiskelijat, opetusharjoittelijat ja ohjaava opettaja olivat kukin omassa kodissaan mutta käytännössä samassa oppimisen tilassa.

Koulumme uuden johtokunnan kolmivuotinen toimikausi alkoi 1.8.2019. Johtokunnan kokouksissa on käyty erittäin aktiivista, monipuolista ja innokasta keskustelua ja ideointia koulun toiminnan kehittämisestä. Koulu kiittää lämpimästi johtokunnan jäseniä koulun hyväksi tehdystä erittäin tärkeästä työstä ja suuresta kiinnostuksesta koulun toiminnan kehittämistä kohtaan.

Normaalikoulu kiittää hyvin lämpimästi kaikkia kuluneen hyvin poikkeuksellisen lukuvuoden opetuksen, opiskelun ja työskentelyn onnistumiseen vaikuttaneita yhteistyötahoja, koulun johtokuntaa, henkilökuntaa, oppilaita, opiskelijoita ja huoltajia. Toivotamme kaikille norssilaisille aurinkoista, rentouttavaa ja virkistävää kesälomaa.

Jyväskylässä 30. toukokuuta 2020
Pekka Ruuskanen, johtava rehtori
Markus Leppiniemi, alakoulun rehtori
Aapo Halonen, yläkoulun rehtori
Kirsti Koski, lukion rehtori