03 Johtokunta

Johtokunnan puheenjohtajana on toiminut professori Tero Heikkilä ja varapuheenjohtajana HR Manager Sari Vertanen. Sihteerinä ja esittelijänä koko koulua koskevissa asioissa on toiminut johtava rehtori Pekka Ruuskanen, ja muina esittelijöinä ovat toimineet rehtorit Markus Leppiniemi, Aapo Halonen ja Kirsti Koski. Johtokunta piti lukuvuoden aikana neljä varsinaista kokousta 14.11.2019, 9.1.2020, 5.3.2020 ja 19.5.2020.

Johtokunta keskusteli marraskuun kokouksessaan johtokunnan tehtävistä, toiminnasta ja toimintatavoista. Johtokunta linjasi, että johtokunnassa päätettävät asiat pyritään käsittelemään kaksitasoisesti, rutiiniasioita lukuun ottamatta. Ensimmäisessä johtokunnan kokouksessa asioista keskustellaan ja toiseen kokoukseen laaditaan päätösesitys edellisen kokouksen keskustelun pohjalta.

Marraskuun kokouksessa johtokunta asetti uuden opetussuunnitelmatoimikunnan ja valitsi huoltajien edustajat ruokalatoimikuntaan ja opiskeluhuoltoryhmään. Tämä koulukohtainen oppilas- ja opiskelijahuoltoryhmä vastaa Normaalikoulun opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Johtava rehtori kertoi johtokunnalle yliopiston rehtorin, kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan ja Normaalikoulun välisistä sopimusneuvotteluista, Normaalikoulun hyvästä taloustilanteesta ja Normaalikoulun henkilöstökyselyn hyvistä tuloksista.

Johtokunta hyväksyi maaliskuun kokouksessaan lukuvuoden 2020–2021 työ- ja loma-ajat, Normaalikoulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman vuosille 2020–2022 ja perusopetuksen päivitetyn oppilashuoltosuunnitelman. Johtava rehtori kertoi johtokunnalle Normaalikoulun vuoden 2019 tilinpäätöksestä ja vuoden 2020 budjetista. Lukion rehtori Kirsi Koski piti lukion opetussuunnitelmatyön LOPS2021 ajankohtaiskatsauksen.

Toukokuun kokouksen asialistalla olivat perusopetuksen vuosiluokkien 1–9 opetussuunnitelman arvioinnin ja päättöarvioinnin muutokset ja tekstipäivitykset (luku 6.).

Koulumme uuden johtokunnan ensimmäisen toimikauden kokouksissa on käyty erittäin aktiivista, monipuolista ja innokasta keskustelua koulun toiminnan kehittämisestä. Näissä keskusteluissa on noussut esille useita koulun kehittämistoiminnan kannalta hyviä ideoita ja ehdotuksia. Koulu kiittää lämpimästi johtokunnan jäseniä koulun kehittämiseksi tehdystä erittäin tärkeästä työstä ja suuresta kiinnostuksesta koulun toiminnan kehittämistä kohtaan.

Johtokunta
JäsenetVarajäsenet
Oppilaiden huoltajien edustajatTero Heikkilä (pj)Minna Ranta
Sari Vertanen (vpj)Kaisa Leino
Mikko TuomiSara Robinson-Moncada
Hanna JämsäKatri Autere
Opettajankoulutusyksikön edustaja Eija PakarinenJosephine Moate
Jyväskylän kaupungin edustajaJuha PaananenLeena Lyytinen
Opettajakunnan edustajatHeikki LuumiMari Kalaja
Niina Rekiö-ViinikainenSampo Hankama
Olli-Pekka SaloMaarit Ilola
Muun henkilökunnan edustaja Tuomo SuontamoTuija Kilpeläinen
Opettajaksi opiskelevien edustajaJani LaaksonenJosefiina Hukari
Oppilaiden edustajatNoomi ToukolaJalmiina Pitkänen
Aino-Elina PaananenSuvi Heinänen
Brima FreemanSiiri-Sofia Luukkonen