03 Opetusneuvokset

Helena Muilu takomassaKirsti Koski

Tasavallan presidentti on myöntänyt 11.6.2020 lukion rehtori Kirsti Koskelle ja yläkoulun rehtori (emerita) Helena Muilulle 11.12.2020 opetusneuvoksen arvonimen.
Lukion rehtori, lehtori Kirsti Koski on toiminut lukion rehtorina, vararehtorina, fysiikan lehtorina ja ohjaavana opettajana vuodesta 1983 alkaen, joista viimeiset 15 vuotta lukion rehtorina. Ammatillista aktiivisuutta kuvaa laaja sidosryhmäyhteistyö niin kansallisella tasolla kuin Normaalikoulujen yhteistyöverkostoissa muun muassa opetussuunnitelmatyössä. Hän on toiminut kasvatustieteellisen tiedekunnan eri työryhmissä ja tiedekuntaneuvoston jäsenenä, ollut mukana LUMA-verkostoissa sekä toiminut Normaalikoulun kansainvälisten tiedeleirikoulujen kehittäjänä.

Yläkoulun rehtori (emerita) Helena Muilu on toiminut yläkoulun rehtorina, vararehtorina, kemian ja fysiikan lehtorina vuodesta 1988, joista vuosina 2000–2010 yläkoulun rehtorina. Lisäksi hän on työskennellyt Jyväskylän yliopiston kemian laitoksella vuosina 1984–1987. Pedagogista vahvuutta kuvaa hänen perusopetuksen ja lukiokoulutuksen fysiikan ja kemian oppikirjailijana toimiminen sisältäen yli 20 erilaista teosta. Helena Muilun asiantuntijuutta on hyödynnetty kansallisella tasolla erityisesti opetussuunnitelmatyössä ja kemian opetuksen kehittämisessä.