04 Opetussuunnitelmat

Lukion tuntijako LOPS 2016
Oppiaine Pakolliset kurssit Syventävinä opintoina tarjottavien valtakunnallisten kurssien määrä Koulukohtaisina soveltavina kursseina tarjottavien kurssien määrä
Kurssia Kurssia Kurssia
Äidinkieli ja kirjallisuus 633
A-kieli 623
B-kieli 523
Muut kielet 8+83
Matematiikka
Yhteinen opintokokonaisuus 11
lyhyt 522
pitkä 933
Ympäristö ja luonnontieteet
Biologia 233
Maantiede 133
Fysiikka 163
Kemia 142
Humanistis-yhteiskunnalliset tieteet
Filosofia 222
Psykologia 142
Historia 333
Yhteiskuntaoppi 313
Uskonto/elämänkatsomustieto 242
Terveystieto 122
Taito- ja taideaineet 5
Liikunta 28
Musiikki 1-223
Kuvataide 1-223
Opinto-ohjaus 201
Teemaopinnot 3
Koulukohtaiset teemakurssit 3
Pakolliset kurssit 47-51
Syventävät kurssit vähintään 10
Kurssit yhteensä vähintään 75