05 Normaalikoulu sai uuden johtavan rehtorin

Haku johtavan rehtorin tehtävään julkistettiin syyskuussa pitkäaikaisen johtavan rehtorin Pekka Ruuskasen ilmoittaessa eläkkeelle siirtymisestä 1.11.2020 alkaen. Tiedekunta nimesi valintaprosessia varten erillisen valmisteluryhmän. Valmisteluryhmän puheenjohtajana toimi Jyväskylän yliopiston koulutuksesta vastaava vararehtori professori Marja-Leena Laakso, Normaalikoulua toimikunnassa edusti lukion rehtori ja määräaikainen johtava rehtori Kirsti Koski. Hakijoita johtavan rehtorin tehtävään oli kaikkiaan 14 henkilöä ja heistä kolme valikoitui haastatteluihin sekä henkilökohtaisiin soveltuvuustesteihin.

Yliopiston vararehtori professori Marja-Leena Laakso avaamassa henkilökunnan kuulemistilaisuutta 25.11.2020

Hakuprosessiin kuului myös Normaalikoulun henkilöstön kuuleminen, joka pidettiin keskiviikkona 25.11.2020. Henkilökunnan kuuleminen on työyhteisölle tärkeä ja arvokas tilaisuus. Se mahdollistaa keskustelun uuden esimiehen kanssa ja ennen kaikkea antaa vaikutusmahdollisuuden tämän valintaan. Henkilöstön kuulemistilaisuudessa henkilöstöllä oli haastateltavana kolme kärkihakijaa:
Antero Hietamäki, TkT, tulosaluejohtaja, Gradia-lukiot,
Kirsi-Liisa Koskinen-Sinisalo, KT, perusopetuksen rehtori, Tampereen normaalikoulu ja
Jyri Pesonen, LitT, lukion rehtori, Laukaan lukio.

Koulun oman henkilöstön ja kolmen kärkihakijan lisäksi tilaisuudessa oli läsnä valmisteluryhmän puheenjohtaja vararehtori professori Marja-Leena Laakso, joka toimi myös tilaisuuden koollekutsujana. Etänä mukana oli myös muita valmisteluryhmän jäseniä.
Kullakin hakijalla oli kuulemistilaisuudessa oma puheenvuoronsa, jonka kesto oli rajattu viiteen minuuttiin. Puheenvuorojen jälkeen koulun henkilöstöllä oli mahdollisuus esittää hakijoille kysymyksiä. Kuulemistilaisuuteen valmistauduttiin henkilöstön kesken kokoamalla tärkeäksi koettuihin teemoihin liittyviä kysymyksiä. Kysymyksiä ei toimitettu kuultaville etukäteen. Etukäteen valmisteltujen kysymysten lisäksi tilaisuudessa esitettiin myös spontaaneita kysymyksiä.

Henkilöstön etukäteen valmistelemat teemat ja kysymykset koskivat hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä, henkilöstöjohtamista ja esimiestyötä, talousjohtamista sekä Normaalikoulun roolia ja verkostoja:

Teema 1: Hyvinvointi ja yhteisöllisyys
Mitkä ovat sinun keinosi edistää oppilaiden ja henkilökunnan hyvinvointia?
Millaisesta TYHY-toiminnasta nautit itse eniten?

Teema 2: Henkilöstöjohtaminen ja esimiestyö
Mikä on tähän mennessä ollut haastavin tilanteesi esimiehenä, ja miten olet ratkaissut sen?
Mitä asioita painotat uusien henkilöiden rekrytoinnissa?

Teema 3: Talousjohtaminen
Mitkä tekijät ohjaavat toimintaasi koulun talousjohtajana?
Mitä uhkakuvia tai mahdollisuuksia näet Normaalikoulun taloudessa seuraavan kymmenen vuoden aikana?

Teema 4: Normaalikoulun rooli ja verkostot
Miksi opettajan ammatti ei ole vetovoimainen, ja millaisilla päätöksillä vetovoimaisuus voisi parantua?
Normaalikoulu on yliopiston koulu. Miten tämän pitäisi mielestäsi näkyä koulun toiminnassa?

Koulun johtosäännön mukaisesti opettajakunta antoi kuulemisesta lausunnon valmisteluryhmälle. Monivaiheisen valintaprosessin lopuksi valmisteluryhmä teki tiedekuntaneuvostolle valintaesityksen, josta tiedekuntaneuvosto edelleen teki päätösehdotuksen yliopiston rehtorille. Valinta tapahtui joulukuun puolivälissä, ja uusi johtava rehtori Antero Hietamäki aloitti tehtävässä 1.2.2021.

Aapo Halonen

Henkilöstö tarkkaavaisena kuulemistilaisuudessa

Helmikuun 2021 alussa koulussamme aloitti työnsä uusi johtava rehtori Antero Hietamäki. 8b:n Aarni Moisander haastatteli Anteroa ja selvitti hieman, mitä
Lue lisää!