07 Norssi tutkii, kokeilee ja kehittää

Normaalikoulussa on tänäkin lukuvuonna, koronasta huolimatta, ollut vilkasta tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoimintaa (TutKoKe). Koulu on osallistunut moniin hankkeisiin ja vahvistanut
Lue lisää!
Jyväskylän normaalikoulu osallistuu aktiivisesti valtakunnalliseen harjoittelukoulujen yhteistyöverkostoon eNorssiin, jonka puitteissa tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoimintaa edistetään monin tavoin. Verkostossa toimii monia
Lue lisää!
Kesällä 2018 Svenska kulturfonden myönsi Hallå!-hankerahoista 120 000 € Normaalikoulun ja Vasa övningsskolan kolmivuotiselle hankkeelle Tandemopiskelua opetusharjoittelussa – Tandemlärande i undervisningpraktiken.
Lue lisää!
Jyväskylän normaalikoulun ja Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen yhteisessä opetuskokeilussa yhdistettiin fysiikan ja liikunnan sisältöjä yhteiseksi kokonaisuudeksi. Move! -fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmän liikemateriaaleja
Lue lisää!
Suomalaisten nuorten kiinnostus luonnontieteisiin on hiipuman päin. Koululaisten luonnontieteellisten aineiden Pisa-pisteet laskivat vuosina 2006–2018 yli seitsemällä prosentilla, ja hakijamäärät yliopistojen
Lue lisää!
Teimme yhteishakemuksen Mustasaaren kunnan kanssa Opetushallituksen lukioiden ja oppimisympäristöjen kehittämisen valtionavustusta varten ja saimme rahoituksen projektille, joka on käynnissä 1.1.2021–31.1.2023.
Lue lisää!
Opetushallitus myönsi vuonna 2020 Jyväskylän yliopiston Kielikampukselle rahoitusta arviointiin liittyvään täydennyskoulutukseen. Rahoituksen siivin toteutetaan ARVO eli Kieltenopettajien arviointiosaamisen päivittäminen -täydennyskoulutus. Hanke- ja kouluttajaryhmä muovautui Jyväskylän
Lue lisää!
Kevätlukukaudella 2021 8b-luokassa toteutettiin pro gradu -tutkielmaa varten opetuskokeilu, jossa haluttiin tutkia oppilaiden toimintatapoja ja itseohjautuvuutta prosenttilaskennan parissa. Koulutusteknologian opiskelija
Lue lisää!