09 TutKoKe

Normaalikoulun tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminta (TutKoKe) on tänäkin lukuvuonna ollut vilkasta. Koulu on ollut mukana monissa hankkeissa, joita esitellään tarkemmin tuonnempana. Opettajat ovat kehittäneet omia pedagogisia käytänteitään yksin ja yhdessä sekä päivittäneet ja täydentäneet osaamistaan osallistumalla monenlaisiin koulutuksiin.

Vuoden aikana koululla järjestettiin yhteistyössä opettajankoulutuslaitoksen kanssa kaksi tiedetoria, joiden tarkoituksena on ollut lisätä teorian ja käytännön välistä vuoropuhelua ja siten parantaa opetuksen ja opetusharjoittelun laatua. Lukuvuoden ensimmäisessä tiedetorissa käsiteltiin muun muassa Paras koulu -hanketta, ja opettajakunta pohti keinoja, joilla voitaisiin vahvistaa oppilaiden myönteistä käyttäytymistä. Maaliskuussa tiedetorissa käsiteltiin pienryhmissä useita eri teemoja, kuten kouluhyvinvointia, demokratiakasvatusta ja kielitietoista koulua. Tiedetori-toimintaa jatketaan ja kehitetään edelleen tulevina lukuvuosina.

TutKoKe-toimintaa vahvisti myös Normaalikoulun opettajille tarjoutunut mahdollisuus hakea vapautusta opetuksesta edistääkseen omaa väitöstutkimustaan. Tämä ilolla vastaanotettu uusi toimintamalli mahdollistaa sijaisen palkkaamisen jopa koko jakson ajaksi. Ensimmäinen haku toteutettiin alkuvuonna 2019, ja saman vuoden syksyllä toteutettiin toinen haku lukuvuodeksi 2019–2020. Tämän tukimuodon on tarkoitus jatkua taloustilanteen mahdollistamissa rajoissa myös tulevina vuosina.

Lukuvuoden aikana monet opettajat kirjoittivat erilaisiin oppimisympäristöihin liittyviä artikkeleita, jotka julkaistaan Normaalikoulun yläkoulu-lukion 105-vuotisjuhlan yhteydessä ilmestyvässä kirjassa.

Jyväskylän normaalikoulu osallistuu aktiivisesti valtakunnalliseen harjoittelukoulujen yhteistyöverkostoon eNorssiin. Yhdessä edistetään tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoimintaa monin tavoin. Olli-Pekka Salo, yksi koulumme
Lue lisää!
Kesällä 2018 Svenska kulturfonden myönsi Hallå!-hankerahoista 120 000 € Normaalikoulun ja Vasa övningsskolan kolmivuotiselle hankkeelle Tandemopiskelua opetusharjoittelussa – Tandemlärande i undervisningpraktiken.
Lue lisää!
Saimme tänäkin lukuvuonna lukiolaisvieraita Vaasasta. Normaalikoululla on ollut kohta kymmenen vuotta yhteistyötä Vasa övningsskolan lukion kanssa. Vaasalaisten marraskuinen vierailu ei
Lue lisää!
Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen ja Innovatiiviset oppimisympäristöt tutkimusalueen Mallinnus koulussa Erasmus + projektin edustajat Tiina Mäkelä ja Kristóf Fenyvesi vierailivat Norssin alakoulussa juuri ennen
Lue lisää!
Normaalikoulu on osa Jyväskylän yliopiston Kielikampusta, joka yhdessä kansallisen LUKKI-verkoston kanssa järjesti koulutusta lukion kieltenopettajille Jyväskylässä marraskuun alussa. Koulutustilaisuuteen osallistui
Lue lisää!
Liikkuva opiskelu -toiminnan tarkoituksena on lisätä opiskelijoiden ja koko kouluyhteisön toimintakulttuuria ja liikkuvaa elämäntapaa. Normaalikoulun perusopetus oli mukana jo Liikkuva
Lue lisää!