09 TutKoKe

Normaalikoulun tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminta (TutKoKe) on tänäkin lukuvuonna ollut vilkasta. Koulu on ollut mukana monissa hankkeissa, joita esitellään tarkemmin tuonnempana. Opettajat ovat kehittäneet omia pedagogisia käytänteitään yksin ja yhdessä sekä päivittäneet ja täydentäneet osaamistaan osallistumalla monenlaisiin koulutuksiin.

Vuoden aikana koululla järjestettiin yhteistyössä Opettajankoulutuslaitoksen kanssa neljä tiedetoria, joiden tarkoituksena on ollut lisätä teorian ja käytännön välistä vuoropuhelua ja siten parantaa opetuksen ja opetusharjoittelun laatua. Tätä yhteistyön muotoa kehitetään edelleen tulevina lukuvuosina.

TutKoKe-toimintaa vahvisti myös Normaalikoulun opettajille tarjoutunut mahdollisuus hakea vapautusta opetuksesta edistääkseen omaa väitöstutkimustaan. Tämä ilolla vastaanotettu uusi toimintamalli mahdollistaa sijaisen palkkaamisen jopa koko jakson ajaksi. Alkuvuonna 2019 toteutetun haun myötä kolme opettajaa saa tilaisuuden keskittyä täyspäiväisesti tutkimuksen tekemiseen. Kaksi opettajaa hyödynsi tämän opetuksesta vapaan jakson kevätlukukauden aikana. Tämän tukimuodon on tarkoitus jatkua taloustilanteen mahdollistamissa rajoissa myös tulevina vuosina.

Yhteistyö Opettajankoulutuslaitoksen sekä museoiden kanssa jatkuu. Checkpoint Leonardo Network -verkoston (CPLN) päätavoite on projektioppimisen mallintaminen kuvataiteen ja ympäristöopin oppimisen ohjaamiseen.
Lue lisää!
Keski-Suomen alueellisia StarT-festareita vietettiin huhtikuun alussa yliopiston päärakennuksessa ja sen ympäristössä. Norssilta oli mukana edustava, lähes 50 oppilaan joukko luokissa
Lue lisää!
Ruusupuistossa järjestettiin syyskuussa Innokkaan valtakunnallinen Game it now -hankkeen koordinaattori- ja kouluttajatapaaminen. 4c-luokan oppilaat kutsuttiin esittelemään sinne edelliskevään kansainvälisesti voittoisaa
Lue lisää!
Normaalikoulu sai taas uuden tohtorin syksyllä 2018, kun englannin lehtori Maarit Ilola puolusti menestyksekkäästi soveltavan kielitieteen väitöskirjaansa Oppilaiden käsityksiä englannin
Lue lisää!
Koe ja kokeile -hanke eteni päätökseensä vuoden 2018 lopussa. Työryhmä toimitti loppuraporttinsa Opetushallitukseen joulukuussa. Tavoitteena olisi jatkaa työtämme uutena hankkeena
Lue lisää!
Svenska folkskolans vänner ry (SFV) on vuodesta 2003 yhdessä Suomen ruotsinopettajien yhdistyksen kanssa jakanut palkintoja suomenkielisissä kouluissa työskenteleville ruotsinopettajille, jotka
Lue lisää!
Kerhot tuovat vaihtelua ja rikastuttavat oppilaiden koulupäivää. Ne myös tukevat ja täydentävät koulun muuta toimintaa. Yläkoulussa toimi lukuvuoden aikana erilaisia
Lue lisää!
Kesällä 2018 Svenska kulturfonden myönsi Hallå!-hankerahoista 120 000 € Normaalikoulun ja Vasa övningsskolan kolmivuotiselle hankkeelle Tandemopiskelua opetusharjoittelussa – Tandemlärande i
Lue lisää!