12 Pysyvät toimikunnat ja työryhmät

Yläkoulutyöryhmä on pedagoginen kehittämisryhmä, jonka tarkoitus on kehittää Normaalikoulun yläkoulun pedagogisia käytäntöjä sekä ideoida ja kehittää koulun arkea. Lukuvuoden 2017–2018
Lue lisää!
Koko koulun yhteinen ruokalatoimikunta on oppilashuoltoon kuuluvan ruokahuollon kehittämistä varten. Se on yhteydenpitoelin koulun tiloissa toimivien ruokaloiden käyttäjien ja ruokalanpitäjän
Lue lisää!
Yhteisöllisen oppilashuollon kehittämistä on tänä vuonna jatkettu ja täydennetty oppilashuollon vuosikelloa. Viidensien luokkien terveyskyselyjen yhteenvedot sisältäen MOVE- mittausten luokkayhteenvedot on
Lue lisää!
Koulun yhteisen kriisiryhmän tavoitteena on kehittää koulun valmiuksia erilaisten kriisien varalle. Tällaisia ovat esimerkiksi vakava onnettomuus, väkivalta tai fyysisen vahingoittumisen
Lue lisää!
Yliopistokollegio Yliopistokollegion normaalikoulun jäsenenä on toiminut johtava rehtori Pekka Ruuskanen. Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan tiedekuntaneuvosto Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa
Lue lisää!
Lukuvuoden aikana toteutettiin henkilökunnan TYHY-toimintaa monella eri tavalla. Säännöllisimmin kokoontuivat maanantaisin jumppaajat Anne Lindemanin ja Iiris Kolunsarkan ohjauksessa, sekä tiistain
Lue lisää!