03 Johtokunta

Johtokunnan puheenjohtajana on toiminut professori Tero Heikkilä ja varapuheenjohtajana palveluohjaaja Anne Kilpeläinen. Sihteerinä ja esittelijänä koko koulua koskevissa asioissa on toiminut johtava rehtori Pekka Ruuskanen ja muina esittelijöinä ovat toimineet rehtorit Markus Leppiniemi, Aapo Halonen ja Kirsti Koski. Johtokunta piti lukuvuoden aikana kolme varsinaista kokousta: 29.11.2018, 7.3.2019 ja 21.5.2019.

Johtokunnan marraskuun kokouksessa johtokunta päätti perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opintoretkien ja leirikoulujen valvojista seuraavaa: Perusopetuksen opintoretkillä ja leirikouluissa tulee olla vastuullisina valvojina vähintään kaksi opettajaa (luovutaan valvojien osalta sukupuolisidonnaisuudesta). Mikäli perusopetuksen leirikoulussa tai opintoretkellä on viisi (5) tai vähemmän oppilaita, johtava rehtori voi tehdä päätöksen valvojien lukumäärästä. Lukion opintoretkillä ja leirikouluissa tulee olla vastuullisina valvojina vähintään yksi valvova opettaja.
Marraskuun kokouksessa käytiin vilkasta keskustelua opetuksen järjestämisestä 5-jaksojärjestelmässä ja pääsääntöisesti 75 minuutin opetuskertoina. Kokouksessa keskusteltiin myös Yliopistokadun ja Normaalikoulun yläkoulun ja lukion liittymään kesällä 2019 tulevista muutoksista ja liittymän liikenneturvallisuuden parantamisesta. Johtava rehtori kertoi johtokunnalle yliopiston rehtorin, kasvatustieteiden- ja psykologian tiedekunnan ja Normaalikoulun välisistä sopimusneuvotteluista ja Normaalikoulun hyvästä taloustilanteesta.

Maaliskuun kokouksessa hyväksyttiin lukuvuoden 2019–2020 työ- ja loma-ajat ja perusopetuksen vuosiluokkien 1–6 opetussuunnitelman tuntijakomuutoksia. Kokouksessa käsiteltiin myös eNorssin tieto- ja viestintäteknologian strategiaa vuosille 2019–2022 ja strategiaan liittyvää Jyväskylän normaalikoulun toimeenpanosuunnitelmaa. Lukion rehtori Kirsti Koski kertoi johtokunnalle Jyväskylän normaalikoulun lukion opiskelijayhdistys ry:n neuvottelemasta valokuvaussopimuksesta vuosille 2019–2022. Rehtorit Markus Leppiniemi, Aapo Halonen ja Kirsti Koski esittelivät palautetta viisijaksojärjestelmästä ja 75 minuutin opetuskerroista, josta keskusteltiin hyvin aktiivisesti.

Toukokuun kokouksen asialistalla oli perusopetuksen vuosiluokkien 1–6 opetussuunnitelman muutosasioita liittyen varhennettuun ensimmäisen vieraan kielen opetukseen.

Koulumme johtokunnan kolmivuotinen toimikausi päättyy 31.7.2019. Johtokunnan kokouksissa on käyty hyvin aktiivista, monipuolista ja rakentavaa keskustelua koulun toiminnan kehittämisestä. Näissä keskusteluissa on noussut esille useita koulun kehittämistoiminnan kannalta hyviä näkemyksiä ja ideoita. Koulu kiittää lämpimästi johtokuntaa koulun kehittämiseksi tehdystä erittäin tärkeästä työstä ja suuresta kiinnostuksesta koulun toimintaa kohtaan.

Johtokunta
JäsenetVarajäsenet
Oppilaiden huoltajien edustajatTero Heikkilä (pj.)Jari-Pekka Timonen
Anne Kilpeläinen (vpj.)Väinö Kupari
Anne RintamäkiPia Petäjäaho
Paula SalmiFaried bin Baharin
Opettajankoulutusyksikön edustajatAnna-Maija PoikkeusJosephine Moate
Jyväskylän kaupungin edustajatJohanna KarjulaSanteri Lohi
Opettajakunnan edustajatSari PiipponenTarja Tähkänen
Rami-Jussi RuodemäkiLuvi Viertola
Jouni KoponenJaana Ailinpieti
Muun henkilökunnan edustajatSauli TuominenHenna Kiimalainen
Opettajaksi opiskelevien edustajatTeppo SalminenJonas Hammarström
Oppilaiden edustajatValtteri SalmijärviSiiri Kannela
Brima FreemanPyry Puronaho
Johanna LampinenAnni Sipilä