01 Lukuvuoden päätteeksi

Laadukkaan opetuksen ja opetusharjoittelun ohjauksen lisäksi Normaalikoulun tehtävänä on pedagoginen tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistyö. Koulu toimii myös tutkimuskenttänä yliopiston opiskelijoiden opinnäytetöissä. Digitalisaation ja uusimman opetusteknologian pedagogisia mahdollisuuksia on hyödynnetty tehokkaasti oppimisessa, opetuksessa ja ohjatussa harjoittelussa. Kehittämiskohteita ovat olleet erityisesti tieto-, viestintä- ja opetusteknologian pedagogiikka ja uusien monimuotoisten ja oppimista edistävien oppimisympäristöjen kehittäminen. Normaalikoulu on tehnyt merkittäviä investointeja uusimman opetusteknologian hankintoihin ja oppimisympäristöjen monipuolistamiseksi.

Normaalikoulun opettajat ovat osallistuneet aktiivisesti eNorssi-verkoston kautta toteutettuihin ohjaajakoulutuksiin, arvioinnin kehittämiseen liittyviin koulutuksiin, digipedagogiikan ja opetusteknologian koulutuksiin sekä muihin pedagogisiin täydennyskoulutuksiin. Koulu on ollut vahvasti mukana valtakunnallisten uusien perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien kehittämisessä. Tämä dynaaminen kehittämistyö on näkynyt Normaalikoulun pedagogiikassa, ohjatussa harjoittelussa ja aktiivisessa hanketoiminnassa.

Normaalikoulu on ollut hyvin aktiivisesti mukana OKM:n rahoittamassa perusopetuksen Liikkuva koulu -kärkihankkeessa, OPH:n rahoittamassa perusopetuksen kerhotoiminnan kehittämishankkeessa, OPH:n koordinoimassa opettajan uranaikaisen arviointiosaamisen kehittyminen -hankkeessa sekä valtakunnallisessa lukioiden kehittämisverkostossa ja OKM:n johtamassa lukiokoulutuksen tuntijakokokeilussa. Lisäksi Normaalikoulun lukio on toiminut ”Tandemlärande i undervisningspraktiken – Tandemopiskelua opetusharjoittelussa” -hankkeessa yhdessä Vasa Övningsskolan lukion kanssa sekä valtakunnallisissa TOMAS- ja Koe ja kokeile -kehittämishankkeissa yhteistyössä muiden yliopistojen harjoittelukoulujen lukioiden kanssa.

Tiivistä kansainvälistä oppilaitosyhteistyötä Normaalikoulu on tehnyt saksalaisen Görres Gymnasiumin (Koblenz) ja englantilaisen Nottinghamshire Torch SCITT/TSA, Nova Education Trustin kanssa.

Alakoulun lukuvuosi on mennyt uuteen päivärytmiin ja viisijaksojärjestelmään totutellessa. Muutos on otettu vastaan kaikin puolin asiallisesti. Oppiminen ja opettaminen on edelleen yhtä mukavaa, vaikka työskentely rytmittyykin uudella tavalla. Lukuvuosi on ollut myös pitkien jäähyväisten aikaa, kun viisi pitkäaikaista opettajaamme on jäänyt tai on jäämässä kesän jälkeen pois työelämästä.

Yläkoulun lukuvuoden toiminnassa on näkynyt erityisesti kaksi isoa kokonaisuutta: OPS2016 vakiintuminen osaksi koulun toimintakulttuuria ja uuden päivärytmin arkeen tuomat muutokset. OPS2016 on jo ollut täysimääräisesti käytössä kaikilta muilta osin, mutta 9.-luokkalaisten opinnot ja arviointi noudattavat vielä vanhaa OPS2004 säädöksiä. Monialaiset oppimiskokonaisuudet ovat jo osa koulumme arkea, ja OPS2016 arviointikäytännöt ovat kehittyneet ensimmäisestä vuodesta muun muassa jouluna annettavin arvosanaennustein. Päivärytmin muutos 45 minuutin oppitunneista 75 minuutin mittaisiin opetuskertoihin on tuonut opetustyöhön sekä mahdollisuuksia että haasteita, ja lisäksi uusi jaksojärjestelmä jakaa lukuvuoden nyt viiteen jaksoon aiemman kuuden sijasta.

Tänä keväänä vietämme uuden opetussuunnitelman mukaisesti opiskelleen ensimmäisen ikäluokan lakkiaisia. Ylioppilastutkinnon paperikokeet ovat vaihtuneet digitaalisiksi. Oppimisen tyyli ja tavat ovat yksilöityneet ja lukiolainen kehittyy digiyhteiskunnan aktiiviseksi kansalaiseksi. Samaan aikaan olemme valmistelemassa jo seuraavaa lukion opetussuunnitelmaa, joka otetaan käyttöön syyslukukaudella 2021. Vaiheittain etenevä opetussuunnitelmatyö vie lukio-opintoja rakenteeltaan kohti korkeakouluopintoja unohtamatta lukion yleissivistävää tehtävää. Lukiokoulutuksen tehtävä on myös tukea nuoren kasvua vastuulliseksi ja aktiiviseksi kansalaiseksi.

Koulumme johtokunnan kolmivuotinen toimikausi päättyy 31.7.2019. Johtokunnan kokouksissa on käyty hyvin vilkasta, monipuolista ja idearikasta keskustelua koulun kehittämisestä. Koulu kiittää hyvin lämpimästi johtokuntaa koulun hyväksi tehdystä erittäin tärkeästä työstä ja kiinnostuksesta koulun toimintaa kohtaan.

Normaalikoulu kiittää lämpimästi kaikkia kuluneen lukuvuoden koulutyön onnistumiseen vaikuttaneita yhteistyötahoja, johtokuntaa, koulun henkilökuntaa, oppilaita, opiskelijoita ja huoltajia. Toivotamme kaikille norssilaisille mukavaa, virkistävää ja aurinkoista kesälomaa.

Jyväskylässä 1. kesäkuuta 2019Pekka Ruuskanen, johtava rehtori
Markus Leppiniemi, alakoulun rehtori
Aapo Halonen, yläkoulun rehtori
Kirsti Koski, lukion rehtori