04 Opetussuunnitelma

Viimeisin opetussuunnitelma (OPS2016) on otettu käyttöön vuosiluokittain siten, että lukuvuonna 2018–2019 luokat 1.–8. ovat opiskelleet OPS2016-tuntijaon mukaan. 9.-luokat ovat noudattaneet
Lue lisää!
Opettajan uranaikaisen arviointiosaamisen kehittyminen -koulutus keräsi ison joukon arvioinnista kiinnostuneita opettajia Norssille. Arviointi ja sen kehittäminen on aina ajankohtaista. Selvitystenkin
Lue lisää!