4 Opetussuunnitelma

Uusi opetussuunnitelma (OPS2016) tulee vuosiluokkakohtaisilta osuuksiltaan voimaan portaittain: lukuvuoden 2017–2018 seitsemäsluokkalaiset ovat yläkoulun ensimmäinen sukupolvi, joka on opiskellut uuden opetussuunnitelman
Lue lisää!
Kotitalouden tunneilla tehtiin yhteistyötä kemian laitoksen kanssa. Kemian opiskelijat pitivät molekyyligastronomiaa 8. luokan patakasin-kursseilla sekä kohotusaineiden toimintaan perehdyttiin leivonnan valinnaiskursseilla.
Lue lisää!